Projekt Pozemky Česko vznikl jako Startup na základě nedostatečných možností prezentace stávajících průmyslových nemovitostí a brownfieldů, jejichž majitelé údržbou přicházejí o značné prostředky a nové využití nemovitosti je kdesi v nedohlednu. Pro možné investory je nabízení takových nemovitostí klasickou cestou přes realitní kanceláře většinou nezajímavé, jelikož si je sami aktivně v záplavě konvenčních nemovitostí nevyhledávají, a proto bohužel zůstává většina brownfieldů a opuštěných průmyslových zón takříkajíc na ocet, což je jistě veliká škoda, protože skýtají stále obrovský potenciál.

Naše databáze, jež se specializuje výhradně na oblast investičních nemovitostí, si klade za svůj primární cíl přehlednost a vysokou variabilitu hledaných atribut, aby bylo pro investora jednoduché vyhledat si průmyslovou nemovitost nejvíce odpovídající jeho požadavkům. Navíc dodatečnými formami prezentace nemovitostí, a to jak standardní reklamou, tak i jejich představováním na investičních veletrzích, rapidně navyšujeme atraktivitu v očích investora a tím i případnou bonitu nemovitosti pro jejího majitele.

Dále, přestože to není naším hlavním cílem, bychom rádi touto cestou oživili jak staré chátrající budovy a napomohli jim vdechnout nový život, tak v neposlední řadě svou činností přispěli k uplatnění českých pracovníků v těchto nově oživených průmyslových objektech.

Dlouholeté zkušenosti v oblasti investic a revitalizaci brownfieldů přinesly opakovaná hořká zjištění, že momentální řešení situace opuštěných a nevyužívaných průmyslových nemovitostí je vysoce neefektivní a tudíž z toho jednoznačně vyplynula touha tento stav změnit.

Celý projekt je tedy směřován ke zprostředkování uzavírání co nejvýhodnějších kontraktů mezi investorem a majitelem nemovitosti, přičemž se snažíme o to, aby byl oboustranně výhodný a atraktivní. Naším hlavním cílem je, jak už bylo řečeno výše, vrácení života tam, kde už jednou prosperoval a možná mnohdy zbytečně zanikl.